СПОДЕЛИ

Национална кръгла маса „Традициите днес – мостове през границите“


Исторически факултет / Център за етнология и културна антропология при Историческия факултет на ВТУ, сдружение "Фолклорен извор", Община Свищов
Кръгла маса
2.8.2019 г. - 2.8.2019 г.
09:00 - 18:00
с. Царевец, общ. Свищов