СПОДЕЛИ

Национална конференция „Котел и старопланинският регион – икономика, миграции, общество“


Исторически факултет / Община Котел, СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Център за стопанско-исторически изследвания и РИМ-Силистра
Научна конференция
15.11.2019 г. - 16.11.2019 г.
09:00 - 18:00
На 15 и 16 ноември 2019 г. в град Котел ще се проведе национална научна конференция, посветена на историческото минало на града и старопланинския регион, организирана от Община Котел, СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Център за стопанско-исторически изследвания и РИМ-Силистра. Научният форум е първи от поредица такива, които имат за цел да акцентират върху регионалната история и важното място, което тя заема в контекста на националния исторически наратив.
гр. Котел