СПОДЕЛИ

Международна научна конференция на тема „История, промяна, общество – XIX-XX в.“


Исторически факултет / Катедра „Нова и най-нова обща история“
Научна конференция
22.11.2019 г. - 23.11.2019 г.
11:00 - 18:00
П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „История, промяна, общество – XIX-XX в.“ 22-23 ноември 2019 г. , гр. В. Търново Уважаеми колеги, Катедра „Нова и най-нова обща история“ при Исторически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” има удоволствието да Ви покани да вземете участие в международната научна конференция на тема „История, промяна, общество – XIX - XX в.“, която ще се проведе на 22 и 23 ноември 2019 г. в гр. Велико Търново. Участие в конференцията могат да вземат учени, изследователи, преподаватели, докторанти и магистри, интересуващи се от историята и политическите, икономически и социални процеси на промяна и обществено развитие през XIX и ХХ век. Регламентът на научната конференция предвижда всеки участник да представи своята теза в 15-минутно експозе. Докладите, в размер на 15 стандартни страници, ще бъдат публикувани в самостоятелен сборник след процедура по подбор и рецензиране. Няма такса за правоучастие. Всички разходи за транспорт, дневни и нощувки са за сметка на участниците. Възможно конферентно участие. Работни езици на конференцията: български, английски и руски. Срок за подаване на заявка: 30 септември 2019 г. Изискванията за оформяне на представените за публикуване доклади ще бъдат изпратени до 30 октомври 2019 г. на електронните адреси на изпратилите заявка за участие. Ще се радваме да бъдем заедно!
ВТУ - Ректорат - зала "Европа"