СПОДЕЛИ

Научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков


Исторически факултет / Катедра „География“
Симпозиум
11.11.2019 г. - 11.11.2019 г.
10:30 - 18:30
ВТУ, Ректорат, зала "Европа"