СПОДЕЛИ

Международна научна конференция „България и българите – събития, личности, идеи (XVIII – XX век)“, посветена на 70-годишнината рождението на проф. д.и.н. Иван Илиев Стоянов


Исторически факултет / Катедра „Нова и най-нова история на България“
Научна конференция
18.10.2019 г. - 18.10.2019 г.
10:00 - 17:15
зала 321, Ректоратът на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"