СПОДЕЛИ

Трети ученически конкурс „Пространство и време“


Исторически факултет / Академия за лидери при Исторически факултет, Ателие "История и памет"
Конкурс, викторина, състезание
1.3.2019 г. - 1.3.2019 г.
09:00 - 18:00
Конкурсните разработки, изготвени според регламента на конкурса, трябва да бъдат представени в рамките на 5 минути. Заявки ще бъдат приемани до 15 февруари 2019 г. на електронен адрес: space_time_vtu@abv.bg
ВТУ - Ректорат