СПОДЕЛИ

Пролетен индивидуален турнир по програмиране


Факултет "Математика и информатика" /
Олимпиада, турнир
12.4.2019 г. - 12.4.2019 г.
12:30 - 20:00
Велико Търново