СПОДЕЛИ

Пролетен индивидуален турнир по програмиране, ФМИ, ВТУ, 2016


Факултет "Математика и информатика" /
Олимпиада, турнир
22.4.2016 г. -
13:00 -
Пролетният индивидуалният турнир по програмиране се организира от факултет “Математика и информатика” ежегодно през пролетните месеци (пролетта). Целта на турнира е да даде възможност на най-добрите студенти да проверят качеството на подготовката и възможностите си да се справят с не прости програмистки задачи в състезателни условия. В турнирът могат да участват с всички студенти от бакалавърските и магистърските програми на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, които не са завършили семестриално към датата на провеждането му, като участието им е етап от подготовката на разширен отбор на ВТУ за участие в ежегодната Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП).
гр. Велико Търново, ул. "Арх. Георги Козаров" 3, учебен корпус 3, компютърна залa “доц. д-р Николай Чолаков”