СПОДЕЛИ

Научен семинар „Математически основи на информатиката“


Факултет "Математика и информатика" / Факултет “Математика и информатика”, ВТУ “СВ. св. Кирил и Методий”/ Секция “Математически основи на информатиката”, към ИМИ - БАН
Семинар
28.11.2019 г. -
16:00 -
Семинарът „Математически основи на информатиката” се организира съвместно с Института по математика и информатика при БАН и се провежда периодично (1-2 пъти месечно) през учебната година.
гр. Велико Търново, ул. “Арх. Георги Козаров” 3, учебен корпус 3, аудитория "Джон Атанасов"