СПОДЕЛИ

Национален пролетен турнир по "Информационни технологии" за ученици от VIII до XII клас, 2016


Факултет "Математика и информатика" /
Олимпиада, турнир
22.4.2016 г. - 23.4.2016 г.
-
Националният пролетен турнир по информационни технологии на Великотърновския университет за ученици от VIII до XII клас е състезание по информационни технологии, което се провежда един път годишно през месец март или април. Турнирът се организира от факултет „Математика и информатика” (ФМИ) на ВТУ. Целта на турнира е да популяризира специалностите от факултет „Математика и информатика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и да насърчи интереса на учениците към реализация в областта на информационните технологии. В турнира могат да участват ученици от VIII до XII клас, които представят разработен проект. Проектът е софтуерно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в сайта на турнира с адрес http://it-vt.eu. В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да се включи само в един проект.