СПОДЕЛИ

Научна конференция на факултет „Математика и информатика“ на младите изследователи


Факултет "Математика и информатика" /
Научна конференция
31.5.2019 г. - 31.5.2019 г.
10:32 -
Научната конференция на младите изследователи на факултет „Математика и информатика” при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” предоставя възможност на студенти, докторанти и млади учени – изследователи да представят научни доклади и съобщения на свои разработки или изследвания. Адрес за кореспонденция: orgmico@ts.uni-vt.bg Тематичните направления са: 1. Информатика и компютърни науки 2. Математика и приложна математика 3. Обучението по математика и информатика 4. Библиотечно-информационни дейности 5. Книгоиздаване. В конференцията могат да участват студенти (ОКС – бакалавър и ОКС – магистър), докторанти и млади учени. Всеки доклад се рецензира. Всички одобрени за участие и представени на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборник.
гр. Велико Търново, ул. “Арх. Георги Козаров” 3, учебен корпус 3, аудитория "Джон Атанасов"

ВИЖТЕ ОЩЕ