СПОДЕЛИ

XIV научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“


Исторически факултет /
Научна конференция
31.10.2019 г. - 31.10.2019 г.
10:00 - 17:00
Материалите за публикуване трябва да бъдат на един от следните езици: български, английски, руски, немски или френски. Обемът им, включително и бележките, илюстрациите и научната литература, следва да е максимум до 15 страници (30 хиляди знака). Заявки за участие следва да се изпратят до 15 октомври 2019 г. на имейл ist@ts.uni-vt.bg. Готовите за публикуване материали, изцяло съобразени с изискванията, следва да се изпратят до 6 януари 2020 г. на имейл ist@ts.uni-vt.bg.
ВТУ - Ректорат - зала "Европа"