• Кандидатстудентска информация 2024

  Как да кандидатствам?

  Ново! Кандидатстудентски курс по рисуване 2024

  Ново! Консултации за кандидатстудентските изпити

  ВАЖНО!
  - Поради наближаващия редовен изпит по рисуване (на 15.06.2024 г.), ще се проведат допълнително кандидатстудентски курсове на 10.06; 11.06; 12.06 и 13.06
  - Курсовете се провеждат от 8:00 до 14:00 ч. В сградата на Факултета по изобразително изкуство, ателие 207.
  -Повече информация -> https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=6911&zid=9
  Пожелаваме успех на всички кандидати!


  ФИИ на 50. В новото време с ново лице.
  Представителна изложба на Факултет по изобразително изкуство при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – студентски дипломни работи и творби на почетните професори на факултета
  29 февруари – 13 март 2024
  София – Шипка 6, зала 1А
  откриване: 29 февруари, 18:00 часа


  Тази година традиционната експозиция на Годишната студентска изложба в централния корпус на ФИИ ще бъде придружена с представяне на проекта ,,COEXIST" в скулптурния корпус.


  СПИСЪК
  НАГРАДЕНИ СТУДЕНТИ
  ОТ ТРАДИЦИОННА ГОДИШНА СТУДЕНТСКА ИЗЛОЖБА 2023 г.
  ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


  НАГРАДА ЗА ГРАФИКА

  Андреа Дилянова Атанасова, Изящни изкуства – Графика 3 курс

  НАГРАДА  ЗА  ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

  Преслава Емилова Тодорова, Графичен дизайн и визуални комуникации, 4 курс

  НАГРАДА  ЗА  ЖИВОПИС

  Десислава Славянова Стоянова, Изящни изкуства - Живопис,  2 курс

  НАГРАДА ЗА СТЕНОПИС

  Мария Пламенова Белчева, Изящни изкуства - Стенопис, магистър 1 курс

  НАГРАДА ЗА РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ

  Проект „Homo vespertilio“

  Представляван от Стела Караилиева, Валентин Сабинов, Ради Горанов, Андреа Димитрова, Рада Дончева, Рисуване и интермедия, 2 курс

  НАГРАДА ЗА СКУЛПТУРА

  Валерия Валериева Маринова, Изящни изкуства - Скулптура, 2 курс

  НАГРАДА  НА  СПЕЦИАЛНОСТ  Педагогика на обучението по изобразително изкуство 

  Педагогика на обучението по изобразително изкуство 2 курс

  НАГРАДА  НА  РЕКТОРА НА ВТУ  ЗА КУРС НА ГОДИНАТА

  Екип, организирал проекта COEXIST

  (Момчил Енчев, Стефан Василев, Антоанета Тонева, Илина Пенева, Ана-Мария Тонкова), Визуални изследвания 2, 3 курс

  НАГРАДА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

  4 -ма студенти  - Ирина Веселинова Маркова Габриела Росенова Иванова, Китана Максимова Гигова, Мария Сергеевна Нескромная, Интерактивен дизайн и компютърни игри, 2 курс

  НАГРАДА НА ДЕКАНА

  Даниела Христова Христова, Графичен дизайн и визуални комуникации, 2 курс

  НАГРАДА НА КАТЕДРА „СТЕНОПИС“

  Беатрис Балевска и Алекс Панова, Изящни изкуства - Стенопис, магистър 1 курс

  НАГРАДА НА КАТЕДРА „ГРАФИКА

  Християна Йорданова, Изящни изкуства – Графика 3 курс

  НАГРАДА ЗА ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  Момчил Емилов Енчев, Визуални изследвания, 3 курс

  Комисията за определяне на наградите от „Традиционна годишна студентска изложба 2023“:
  Председател – проф. д-р Владимир Аврамов  – Зам.-декан на ФИИ
  и членове:  доц. д-р Марина Теофилова, доц. д-р Милен Джановски, доц. д-р Маринета Млячкова, доц. д-р Костадин Млячков, доц. Георги Минчев, доц. д-р Красимира Друмева, Дарина Антонова Ганчева (представител на Студентски съвет) и Станимир Борисов – представител на Община Велико Търново.

  От Деканското ръководство


  Изложба 60-години изобразително изкуство във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ бе открита в столичната галерия „Райко Алексиев“ на Съюза на българските художници


  Национална студентска изложба

  Биенале
  Студентски форум за визуални изкуства 2021