Нови книги Още...

 •   
  Научни предизвикателства в психология. Годишник за студенти, докторанти и научни ръководители, том 4.
  Поредица

  Автор(и): 

  ISSN: 2815-357X
  Излязла от печат: 28.06.2024 г.
  Брой страници: 284
  Цена:  20 лв.
    
  Правен режим на осигурителните вноски в държавното обществено осигуряване
  Монография

  Автор(и):  Гергана Кирилова-Андреева

  ISBN: 978-619-208-410-3
  Излязла от печат: 10.06.2024 г.
  Брой страници: 404
  Цена:  25 лв.
    
  Публични вземания (принудително изпълнение)
  Монография

  Автор(и):  Калина Лупова-Ангелова

  ISBN: 978-619-411-0
  Излязла от печат: 07.06.2024 г.
  Брой страници: 190
  Цена:  20 лв.
    
  Проблеми и перспективи на физическото възпитание и спорта в условията на глобализация, том 3
  Сборник

  Автор(и): 

  ISBN: 978-619-208-413-4
  Излязла от печат: 05.06.2024 г.
  Брой страници: 148
  Цена:  20 лв.
    
  Медиите в България – от инструментализиране към завладяване. Медийната система – от средиземноморски към "завладян либерален" модел
  Монография

  Автор(и):  Иво Инджов

  ISBN: 978-619-208-384-7
  Излязла от печат: 31.05.2024 г.
  Брой страници: 228
  Цена:  0 лв.
    
  Authorship in Remix Culture: The Creative Reuse of Found Material
  Монография

  Автор(и):  Стефан Стефанов

  ISBN: 978-619-208-412-7
  Излязла от печат: 31.05.2024 г.
  Брой страници: 322
  Цена:  25 лв.