Нови книги Още...

 •   
  Кризи, избори, пандемия. Сборник с доклади от Национална кръгла маса посветена на 20-годишнината на катедра „Политология, социология и културология“. Том 1 (CD)
  Сборник

  Автор(и): 

  ISBN: 978-619-208-314-4
  Излязла от печат: 27.07.2022 г.
  Брой страници: 170
  Цена:  6 лв.
    
  Интерактивна система за овладяване на медийни компетенции при взаимодействието "човек-общество" в първи клас
  Монография

  Автор(и):  Евдокия Стефанова

  ISBN: 978-619-208-312-0
  Излязла от печат: 21.07.2022 г.
  Брой страници: 304
  Цена:  15 лв.
    
  Качеството на живот – теоретико-методологични и социогеографски проекции
  Монография

  Автор(и):  Димитър Симеонов

  ISBN: 978-619-208-313-7
  Излязла от печат: 20.07.2022 г.
  Брой страници: 284
  Цена:  20 лв.
    
  Дигитални технологии в обучението
  Монография

  Автор(и):  Стоянка Георгиева-Лазарова, Лъчезар Лазаров

  ISBN: 978-619-208-310-6
  Излязла от печат: 15.07.2022 г.
  Брой страници: 132
  Цена:  13 лв.
    
  Осма научна докторантска сесия 28.04.2022 (CD)
  Сборник

  Автор(и): 

  ISSN: 2603-366
  Излязла от печат: 14.07.2022 г.
  Брой страници: 200
  Цена:  6 лв.
    
  Седемнадесета студентска научна сесия 19.05.2022 (CD)
  Сборник

  Автор(и): 

  ISSN: 2603-3666
  Излязла от печат: 14.07.2022 г.
  Брой страници: 194
  Цена:  6 лв.